mirbud
gplus
linkedin
youtube

Targi pracy pracuj+ już za nami

10 kwietnia odbyła się druga edycja projektu Pracuj+, mająca na celu pomoc w dotarciu pracodawców do potencjalnych pracowników. Expo Mazury dba o potrzeby społeczności lokalnej.

Odwiedzający mieli możliwość wziąć udział w rozmowach rekrutacyjnych z największymi firmami w regionie: F.H. Castor, SDK Sp. z o.o., Ostróda Yacht, IKEA Industry Lubawa, Kaufland, Jeronimo Martins, Wagon Service Ostróda, Hotel Anders i WUM w Olsztynie.

Pracodawcy podczas wydarzenia prowadzili prezentacje, w których przybliżali odwiedzającym wartości swoich firm, ich cele i profile poszukiwanych pracowników.