mirbud
gplus
linkedin
youtube

Pomóż innym - oddaj u nas honorowo krew

Proces oddawania krwi został tak opracowany, by w sposób szybki, a zarazem bezpieczny dla dawcy pobrać krew. Sprzęt do poboru krwi jest jednorazowy, a miejsce wkłucia jest odkażane. Pracownicy, którzy towarzyszą podczas całej procedury kwalifikowania oraz pobierania krwi dbają, aby pobór krwi odbył się sprawnie, bezpiecznie, w miłej i przyjaznej atmosferze.

 

ODDAJ KREW i pomóż innym z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Olsztyna w Expo Mazury, 18 listopada w godz. 9.00 -15.00STREFA ZDROWIA targów Vital Sport Arena

 

Dawcą krwi lub jej składników może zostać:

- każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat,

- o masie ciała przynajmniej 50kg,

- legitymująca się dokumentem stwierdzającym tożsamość, ze zdjęciem i numerem PESEL wraz z adresem zameldowania.

 

Wszystkie grupy krwi są pożądane, bo istnieją biorcy o różnych grupach. 

 

Stanowisko do oddawania krwi: oddanie 450 ml krwi do jednorazowego pojemnika plastikowego z płynem konserwującym w czasie od 5 do 8 minut.

Po oddaniu krwi, dawca przez moment pozostaje na miejscu celem regeneracji sił. 

 

Na prośbę Dawcy wystawiane jest:

- zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy, uczelni, szkole,

- wypłacany jest zwrot kosztów poniesionych na przejazd do najbliższego Punktu Krwiodawstwa

- legitymacja HDK

- kopia wyników badań.

 

Źródło: http://www.rckikol.pl/