mirbud

II Forum "Beton w drogownictwie" do czwartku w Expo Mazury

Od dzisiaj do czwartku 5 marca gościmy w Expo Mazury Polski Kongres Drogowy i II Forum "Beton w drogownictwie".
 
Forum to już druga edycji konferencji i wystawy pod tą marką. Na całość wydarzenia składają się m.in.: konferencja „Nawierzchnie betonowe: budowa, utrzymanie i naprawa”, seminarium „Technologie betonowe na drogach lokalnych” oraz towarzysząca wystawa firm z branży.
 

Program:

3 marca (wtorek)

 

11:00 inauguracja Forum (otwarcie wystawy), kawa powitalna

 

12:00 sesja I Inauguracyjna

 

Otwarcie Forum – prezes PKD Zbigniew Kotlarek

 • Ocena realizacji planów budowy dróg ekspresowych o nawierzchni z betonu cementowego i przesłanki odstąpienia od wskazywania w przetargach konkretnej technologii – Leszek Bukowski, dyrektor Departamentu Technologii Budowy Dróg GDDKiA (20’)
 • Betonowe nawierzchnie drogowe a środowisko – prof. Jan Deja AGH, Stowarzyszenie Producentów Cementu (20’)
 • Perspektywy dla zastosowania wapna w budownictwie drogowym – Ada Poszelężny, dyrektor Biura Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego (10’)
 • Takie były początki: modernizacja drogi krajowej nr 8 odcinek Wolbórz – Polichno (film) – wprowadzenie Marek Stańczyk, PORR (25’)
 • Studium przypadku: technologia + organizacja = dokończenie budowy odcinka A1 obwodnica Częstochowy – Piotr Smolarczyk Budpol (20’)
 • dyskusja
 •  

13.40 przerwa na lunch

15:00 Seminarium „Technologie betonowe na drogach lokalnych”

 • Obwodnica Choruli: betonowa nawierzchnia na drodze wojewódzkiej – Mariusz Saferna, dyrektor Produkcji Górażdże Beton sp. z o.o. (15’)
 • Nawierzchnie z betonu wałowanego na drogach technicznych, zbiorczo-rozprowadzających, lokalnych i leśnych – – Michał Hebdaś Cemex Infrastruktura (15’)
 • Beton CCR Kruszbet na drogach lokalnych i lotniskach – Tomasz Odrzywolski, Kruszbet (15’)
 • Rozwiązanie dla zatok autobusowych i innych obciążonych nawierzchni – Piotr Heinrich, OAT (20’)
 • dyskusja

 

17:00 – 18:30 cocktail (Expo Mazury)

 

20:00 (dla gości hotelu ANDERS w Starych Jabłonkach) wieczór klubowy

 

4 marca (środa)

 

10:00 Konferencja „Nawierzchnie betonowe: budowa, utrzymanie, naprawy”

Sesja I. Beton w drogownictwie wczoraj, dziś i jutro

 • Neutralność klimatyczna a perspektywy zastosowania betonu i cementu w budownictwie – dr inż. Bożena Środa, Stowarzyszenie Producentów Cementu (20)
 • Materiałowe aspekty trwałości betonowej nawierzchni drogowej – prof. dr hab. inż. Michał Glinicki, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (20’)
 • Problematyka utrzymania dróg betonowych: z doświadczeń Oddziału GDDKiA we Wrocławiu – Arkadiusz Polecki, Oddział GDDKiA we Wrocławiu (20’)
 • Nawierzchnie betonowe o zbrojeniu ciągłym z prętów kompozytowych z włókna szklanego: doświadczenia z odcinka testowego na MOP Starcza Wschód przy A1 – dr inż. Igor Ruttmar TPA (15’)
 • Fibrobeton na bazie kruszywa odpadowego z ceramiki czerwonej jako rozwiązanie dla wybranych rodzajów dróg - dr hab. inż. Jacek Katzer, prof. UWM, Centrum Inżynierii Lądowej, Wydział Geoinżynierii (15’)

dyskusja

11:40 przerwa kawowa

12:15 sesja II Beton w obiektach inżynierskich – nowe rozwiązania

 • Betonowe nawierzchnie obiektów mostowych: przegląd technologii i zastosowań – prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski, Politechnika Rzeszowska (20’)
 • Prototypowa nawierzchnia betonowa obiektów mostowych w ciągu drogi S-7 – prof. dr hab. inż. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska (20’)
 • Założenia technologiczne budowy odcinka drogi ekspresowej S7 Napierki - Płońsk – Andrzej Wądołowski, zastępca dyrektora ds. technologii Oddziału GDDKiA w Olsztynie (15’)
 • Mosty z nawierzchnią betonową - prezentacja wykonawcy (15’)
 • Cementy z dodatkami w betonach mostowych – Przemysław Pudlik Cement Ożarów (15’)
 • One CRH na przykładzie budowy tunelu na Zakopiance – Paweł Tokarz, Bosta Beton (15’)

dyskusja

14:00 przerwa na lunch

15:00 sesja III Nawierzchnie betonowe: nowe technologie

 • Technologie wymiany płyt nawierzchni betonowej: doświadczenia z zastosowania betonu szybkosprawnego – Piotr Heinrich OAT, dr inż. Tomasz Rudnicki Lafarge (20’)
 • Naprawa przyczyn i skutków osiadań nawierzchni betonowych – Agnieszka Poteraj-Oleksiak, Geobear (15’)
 • Naprawa i regeneracja nawierzchni betonowych – Piotr Smolarczyk, Budpol (15’)

17:00 zakończenie dnia wystawowego