mirbud

EXPO MAZURY S.A. w likwidacji

Informuje się, że w dniu 1 lipca 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EXPO MAZURY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie („Spółka”), podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania Spółki i postawienia jej w stan likwidacji oraz powołania Likwidatora Spółki.

Likwidacja prowadzona będzie pod firmą Spółki z dopiskiem „w likwidacji”. Rozwiązanie oraz wejście w proces likwidacji EXPO MAZURY S.A. wpisuje się w generalny trend reorganizacji Grupy MIRBUD zmierzającej do poprawy efektywności działalności i uproszczeniu struktury Grupy MIRBUD.

W związku z powyższym po raz pierwszy wzywa się wierzycieli spółki, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie 6 miesięcy od daty ogłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są w formie pisemnej na adres: EXPO MAZURY S.A. w likwidacji, 14-100 Ostróda, ul Grunwaldzka 55

 

Ponadto informuje się, że wszystkie zaplanowane na 2020 rok a nieodwołane przez zleceniodawców imprezy zostaną przeprowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem Kalendarza Wydarzeń na II półrocze 2020 roku.