mirbud

Czwarta edycja ZAGRODY już w październiku!

Zapraszamy na czwartą edycję największego wydarzenia związanego z hodowlą zwierząt w tej części Polski. To doskonała okazja do zaczerpnięcia fachowej wiedzy, skorzystania z konferencji i szkoleń i spotkania się z przedstawicielami branży i instytucji rolniczych. Współorganizatorem Targów Hodowlanych Zagroda jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Targom towarzyszyć będzie trzecia edycja Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, której głównym organizatorem jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, a współorganizatorami Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza oraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Podczas Wystawy będzie można podziwiać najlepsze okazy bydła mięsnego, bydła mlecznego, koni, owiec, kóz i wielu innych gatunków hodowlanych.