mirbud

Lista akcjonariuszy


STRUKTURA AKCJONARIATU

 
LICZBA AKCJI
UDZIAŁ W KAPITALE
PBDiM KOBYLARNIA S.A.
39 427 900
29,01 %
GMINA MIEJSKA
100
0,0001 %
MARYWILSKA 44 Sp. z o.o.
3 500 000
2,57 %
MIRBUD S.A.
93 000 000
68,42 %
ŁĄCZNIE
135 928 000
100 %

 

Kapitał zakładowy  tworzy 135.928.000 akcji, w tym:

- 21 428 000 akcji Serii A,
64 000 000 akcji Serii  B,
11 500 000 akcji Serii  C,
20 000 000 akcji Serii  D,
-   
9 000 000 akcji Serii  E,
-   
7 000 000 akcji Serii  F,
-   
3 000 000 akcji Serii  G

Wartość nominalna każdej akcji  wynosi 1,00 zł.